لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت الله میرزا حسن شیرازی

در سال 1291 هجری قمری در سامرا اقامت گزید و در آن شهر به تدریس و تعلیم مشغول شد و در سال 1312 هجری قمری به رحمت پرودگار نایل و در نجف اشرف به خاک سپرده شد. فتوای تاریخی وی در تحریم تنباکو، فاجعه ای را که به سال 1309 هجری قمری به دست ناصرالدین شاه قاجار با واگذاری امتیاز دخانیات ایران به مدت پنجاه سال به انگلیسی ها در حال شکل گرفتن بود، در نطفه نابود کرد. ناصرالدین شاه سه سفر به اروپا کرد در سومین سفرش – در تاریخ 12 شعبان 1306 هجری قمری مطابق با 1889 میلادی از راه روسیه به انگلستان رفت. در این سفر که به ترغیب صدراعظم امین السطان بود، شاه در اثر ولخرجی های زیاد، پول هایش تمام شد. قرار می شود برای رفع این مشکل امتیازی را در زمینه ی کشت، توزیع و فروش توتون و تنباکو به یک نفر انگلیسی به نام «ماژور تالبوت» واگذار، و در مقابل 2 هزار لیره دریافت کند. که این عمل با مخالفت شدید علما و میرزای شیرازی صورت گرفت و مردم نیز از آن حمایت کردند.

/ 0 نظر / 11 بازدید