تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه معظمه

 تمامی این مسائل، دستاویزى براى کوبیدن پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله وسلم شده بود.
پیامبر (ص) از این موضوع بسیار رنج می برد و شبها به انتظار وحى (در این مورد) به آسمان چشم می دوخت و ساعت ‏شمارى مى‏کرد. سرانجام یک روز در حالى که دو رکعت از نماز ظهر را خوانده بود، جبرئیل(ع) مامور شد که به وی وحی الهی را نازل کند. وی بازوى پیامبر(ص) را گرفت و روى او را به سوى کعبه گرداند. واین ایه شریفه را از سوی پروردگار به وی ابلاغ نمود. (15 رجب)

/ 0 نظر / 26 بازدید