نشست عقیدتی سیاسی در مورد فرهنگ و رسانه – حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی حضرت علی

در کارهای فرهنگی که از قبل بوده باید تجدید نظر شود. مقام معظم رهبری فرمودند : عرصه فرهنگ میدان جهاد است. فیلم رو به تاریکی که از ساخته های حوزه فرهنگی هنری سپاه فجر است در مورد ماهواره ها بوده که آمار نشان می دهد 60 تا 70 درصد از این وسیله استفاده می کنند . نظرات مختلفی در مورد استفاده از ماهواره وجود دارد و همه مدعی هستند که از جنبه مثبت آن استفاده می کنند ، در حالی که آمار غیر این را نشان می دهد.

هدف اصلی ماهواره این است که رفتارها را تغییر دهند ولی متأسفانه چون در کنترل ما نیست تغییر رفتار طبق الگوی اروپایی انجام می گیرد . در تفکر بسیجی باید روحیه امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم . قشر فرهنگی کار زیاد داشته باشیم.

حضرت آقا گله داشتند که حماسه اقتصادی خوب انجام نشده است. حضرت آقا در شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند : ما در برخورد با مسائل تهاجمی قبل از ورود باید بشناسیم

فرض کنید فکری می خواهد رایج شود ، دنیای ارتباطات است پس این فکر به اینجا هم میرسد، رفتار حکیمانه با آن چیست و معنی آن این نیست که آنرا رد کنیم. مقام معظم رهبری در مورد اینترنت فرمودند یکی از نعمت های بزرگ الهی است ولی یک چاقوی دو دم است.

ناهنجاری های رسانه : موبایل – اینترنت – ماهواره

کارشناسان آمار داده اند که قریب 40 تا 50 درصد به خاطر رسانه تغییر رفتار در خانواده ها اتفاق افتاده است .

همچنین در مورد تحولات اخیر سوریه نکاتی را بیان فرمودند.

در آخر برنامه پرسش و پاسخ هایی هم مطرح شد.

  ***نمایشگاه آسیب شناسی تأثیرات ماهواره

/ 0 نظر / 9 بازدید